1

52

5:14

Lossless

2

57

3:50

Lossless

3

Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

155

4:20

Lossless

4

33

3:45

Lossless

6

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.342

5:33

Lossless

7

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

251

3:40

Lossless

8

352

4:00

Lossless

9

129

3:47

Lossless

11

95

4:19

Lossless

12

140

4:35

Lossless

13

89

3:07

Lossless

14

2.321

4:17

Lossless

15

36

3:36

Lossless

16

37

3:36

Lossless

17

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

1.594

5:06

Lossless

18

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

92

4:12

Lossless

19

148

3:57

320kbps

20

471

4:32

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

4

4:05

Lossless

2

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

11

3:18

Lossless

3

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

14

3:49

Lossless

4

Annihilation (湮灭)

Hồ 66

36

3:36

Lossless

5

我是主播

Tiểu Phan Phan

19

3:36

Lossless

6

即视感

Phùng Đề Mạc

54

3:41

Lossless

7

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

134

3:21

Lossless

8

Ngộ Kiến Kì Bào (遇见旗袍)

Lý Ngọc Cương

129

3:47

Lossless

9

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

52

5:14

Lossless

10

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

92

4:12

Lossless

11

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

36

2:42

Lossless

12

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

87

2:33

Lossless

13

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

57

3:50

Lossless

14

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

55

5:32

Lossless

15

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

37

3:36

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

17

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

41

4:22

Lossless

18

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

140

4:35

Lossless

19

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

23

3:47

Lossless

20

Vĩnh Dạ (永夜)

Đàm Duy Duy

19

4:14

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đạo Tướng Hành (盜將行) (2018)
Mã Vũ Dương
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

1.121

0:49

Lossless

ks69

Instrumental

133

1:44

320kbps

33

3:45

Lossless

4.937

4:29

320kbps

772

4:07

Lossless

631

9:03

Lossless

52

5:14

Lossless

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

Flowing Water (流水)

Guan Ping-Hu

202

7:33

Lossless

ks65

Instrumental

126

1:58

320kbps

2.031

4:15

Lossless

ks64

Instrumental

142

1:33

320kbps

209

8:31

Lossless

Sunflower

Paddy Sun

686

3:48

320kbps

227

4:04

192kbps

ks68

Instrumental

107

0:58

320kbps

37

3:36

Lossless

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

41

4:22

Lossless

23.643

4:23

Lossless

Betrayal

Wang Wei

4.041

4:32

Lossless

Full House

Various Artists

1.782

2:35

Lossless

57

3:50

Lossless